Zwiększ rozmiar czcionki Domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Regulamin


Zasady ogólne:

 • Ogłoszenia prywatne oraz komercyjne zamieszczone na Exeter.pl będą publikowane przez maksymalny okres: 31 dni.
 • Exeter.pl zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika/Ogłoszeniodawcy, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogloszeń zamieszczonych w innych kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.
 • Exeter.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń komercyjnych za które nie została uiszczona opłata.
 • Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów i zdjęć zawartych w ogłoszeniach w portalu Exeter.pl, bez uprzedniej zgody Użytkownika.


Zasady zamieszczania Ogłoszeń:

 • Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego oraz brytyjskiego prawa i postanowień niniejszego regulaminu.
 • Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne i wulgarne, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Exeter.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak rownież innych treści zakazanych przez prawo.
 • Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń przedmiotów lub usług, które są prawnie zakazane, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 • Zabranione jest zamieszczanie ogłoszeń oferujących sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 • Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 • Zabronione jest zamieszczanie zdjęć, logotypów, znaków wodnych oraz linków do portali konkurencyjnych w treściach ogłoszeń.
 • Ogłoszenia wyróżnione lub komercyjne zamieszczane w Exeter.pl pojawią się, po uiszczeniu opłaty, w ciągu najdalej 5 minut od otrzymania e-maila potwierdzającego płatność w systemie PayPal.


Odpowiedzialność:

 • Dodanie ogłoszenia przez Uzytkownika/Ogłoszeniodawcę jest jednoczesnie akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 • Użytkownik umieszcząjacy dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojeta treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiazującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Exeter.pl nie odpowiada za opoźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń oraz konsekwencji wynikających z faktu pośrednictwa pomiedzy Ogłoszeniodawcą i Ogłoszeniobiorcą oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Exeter.pl.
 • Exeter.pl nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkownikow portalu oraz za prawdziwość i rzetelność zamieszczanych ogloszeń. Exeter.pl ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Exeter.pl, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treśći naruszające przepisy prawa.
 • Exeter.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość przedmiotu ogłoszenia, otrzymanego przez Ogłoszeniobiorce od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia.
 • Exeter.pl nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Ogłoszeniobiorca w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika oferowanego towaru lub usługi.
 • Exeter.pl nie odpowiada za jakość i sposób działania serwisow umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu.


Opłaty:

 • Exeter.pl nie pobiera żadnych opłat za zamieszczanie prywatnych Ogłoszeń w portalu.
 • Przegladanie Ogłoszeń  jest bezpatne.
 • Exeter.pl pobiera opłatę za wyróżnienie. Ogłoszenia wyróżnione losowo wyświetlane są na każdej stronie portalu przy każdym jego odświeżeniu, oraz wyświetlane są jako pierwsze na liście ogłoszeń.
 • Exeter.pl pobiera opłatę za ogłoszenia komercyjne.


Postanowienia końcowe:

 • W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia niniejszego regulaminu, portal zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika/Ogłoszeniodawcy.
 • Niniejszy regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez Exeter.pl. O zmianach regulaminu i o terminach obowiazywania zmian, Exeter.pl poinformuje na stronie internetowej www.Exeter.pl.
 • Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciagu 7 dni, licząc od daty ich udostepnienia na w/w stronie internetowej

23/02/2011
Wyróżnione fotoogłoszenia